Domov

Anketa

Kakšen je odnos vaše organizacije do managementa poslovnih procesov?
 
BPMLab, podjetje za management poslovnih procesov
Uravnoteženi sistem kazalnikov in strateške karte

Metoda uravnoteženega.sistema kazalnikov (ang. Balanced Scorecard) je bila prvič objavljena leta 1992 v članku z naslovom The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance v reviji Harvard Business Review. Njena avtorja, Kaplan in Norton, sta leta 1990 začela z raziskovalnim projektom, v katerem sta želela ugotoviti, na kakšen način organizacije merijo svoje performanse. Prepričana sta namreč bila, da navkljub rastočemu pomenu znanja (zaposlenih, informacijske tehnologije itd.) za uspeh organizacije, so menedžerji še vedno osredotočeni predvsem na doseganje kratkoročnih ciljev, povezanih z ustvarjanjem dobička. Finančna poročila tudi niso omogočala merjenja in upravljanja z vrednostmi, ki nastajajo kot posledica povečanja zmožnosti neotipljivih sestavov organizacije.

Več ...
 
Ključni dejavniki uspeha projektov MPP

Čeprav ima vsak projekt MPP svoje specifike, lahko vseeno opredelimo nekaj ključnih dejavnikov uspeha, ki zadevajo vse projekte (Jeston, Nelis 2008):

  • Vodstvo: za izvajanje projektov MPP je potrebno pridobiti naklonjenost ključnih ljudi znotraj organizacije (na najvišji ravni ali nižjih – odvisno od kompleksnosti projekta). Vodstvo pomeni imeti pozornost, podporo, sredstva, zaupanje in čas vodje, vključenega v projekt MPP. Stopnja omenjenih elementov je odvisna od zrelosti organizacije kot celote ter vodje samega.
  • Izkušen menedžer MPP: projektni vodja mora imeti poglobljeno znanje, izkušnje in spretnost pri upravljanju z vsemi deležniki. Pomembno je tudi, da menedžer MPP izhaja iz poslovne in ne tehnološke sfere, saj so ključni rezultati projekta poslovni, informacijska tehnologija pa predstavlja (če sploh) zgolj manjši del celotnega projekta.
Več ...
 
Orodja za analizo in načrtovanje poslovnih procesov

V projekte spreminjanja poslovnih procesov so vključene številne skupine ljudi, vsaka se ukvarja s svojim vidikom prenove in vsaka pri svojem delu uporablja določen nabor orodij. Tako npr. skupine, zadolžene za avtomatizacijo procesov, uporabljajo raznovrstna orodja za modeliranja programskih rešitev, identifikacijo in razvoj zahtev uporabnikov, skupine, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo delovnih tokov uporabljajo specializirana orodja za modeliranje in razvoj rešitev za upravljanje delovnih tokov, analitiki poslovnih procesov uporabljajo orodja za modeliranje in preoblikovanje poslovnih procesov itd. V vseh zgornjih primerih gre za razmeroma kompleksna orodja, ki zahtevajo specifična znanja, veščine in nenazadnje izkušnje, ki jih ljudje pridobijo z večletno uporabo posameznih orodij in v orodjih uporabljenih notacij, jezikov in metod.

Več ...
 
Procesna arhitektura


Procesno arhitekturo opredelimo kot opis (v pisni ali diagramski obliki) vseh vrednostnih verig in poslovnih procesov v organizaciji [1]. Dandanes je večina organizacij še vedno med drugim in tretjim nivojem modela CMMI (Capability Maturity Model Integration) kar pomeni, da se ukvarjajo predvsem s popisovanjem svojih temeljnih poslovnih procesov s ciljem standardizacije, kar je prvi korak v smeri kvantitativnega in kvalitativnega upravljanja procesov skozi postopek neprestanega izboljševanja. Celoviti projekti analize in prenove poslovnih procesov so pri srednje velikih in velikih organizacijah kompleksni in lahko trajajo tudi več let, vključujejo veliko število udeležencev z različnimi znanji ter znaten obseg obdelanih podatkov in pridobljenih informacij.

Več ...
 
BPMN

Notacija za modeliranje poslovnih procesov BPMN (Business Process Modeling Notation) je rezultat dvoletnega prizadevanja organizacije BPMI (Business Process Management Initiative) za izdelavo novega standarda za modeliranje poslovnih procesov in spletnih storitev. Njena prva različica je bila predstavljena javnosti maja leta 2004. Primarni cilj notacije BPMN je zagotoviti razumljiv jezik za opis poslovnih procesov vsem zainteresiranim stranem, od analitikov organizacije, katerih naloga je izdelava začetnih orisov organizacije, in razvijalcev, zadolženih za implementacijo tehnologije, ki bo poslovne procese podprla, do samih uporabnikov, ki bodo poslovne procese upravljali in nadzirali. Drugi, prav tako pomemben cilj notacije BPMN je zagotoviti standardizirano notacijo za vizualno predstavitev jezikov XML za izvajanje poslovnih procesov, kot sta BPEL (Business Process Execution Language) in BPML (Business Process Modeling Language).

Več ...
 
Celovite programske rešitve

V devetdesetih letih je veliko organizacij nadgradilo svoje informacijske sisteme s celovitimi programskimi rešitvami različnih ponudnikov, kot so SAP, Oracle, Baan, Peoplesoft itd. Ponudniki so svoje izdelke predstavljali kot programske rešitve, ki omogočajo izvajanje določenih splošnih opravil, s katerimi se srečujejo organizacije, kot so npr. finance in računovodstvo, skladiščenje, upravljanje s kadri itd. V ta namen so podjetja izdelala predloge in priporočila, ki so prikazovala različne možne načine kombiniranja modulov, z namenom podpore posameznim poslovnim procesom. Tovrstnih programskih rešitev se je sčasoma prijel naziv celovite programske rešitve.

Več ...
 
Copyright © 2018 BPMLab - management poslovnih procesov. Vse pravice pridržane.